HEM

Vinterregler för släpvagnar och hästtransporter


Följande regler gäller i vinter för släpvagnar/hästtransporter som dras av personbil, lätt lastbil och buss med en totalvikt på högst 3,5 ton:
 
  • Släp måste ha vinterdäck under perioden 1 december–31 mars, när vinterväglag råder.

     
  • Om dragbilen är utrustad med dubbdäck måste släpvagnen också ha dubbdäck, när vinterväglag råder. (Odubbade vinterdäck och sommardäck är tillåtna på släpet om vinterväglag inte råder.)

     
  • Om dragbilen är utrustad med odubbade vinterdäck kan släpet ha dubbade eller odubbade vinterdäck (även sommardäck om vinterväglag inte råder).

Den som bryter mot detta kan bli stoppad och inte tillåtas köra vidare.

Källa: Däckbranschens Informationsråd

 

Ungefärliga vikter:

     HEM