HEM

 

Transport- och körkortsregler     OBS Nya körkortsregler är på införande

BIL MED SLÄPFORDON.

Körkortskrav för personbil/lätt lastbil med släpfordon.
Det räcker med behörigheten B för att köra personbil eller
lätt lastbil med ett lätt släpfordon. I andra fall krävs
behörigheten BE.

Vad är ett lätt släpfordon?

Släpfordon med en totalvikt av högst 750 kg. Ett lätt släpfordon kan också ha en totalvikt över 750 kg. Då får släpfordonets totalvikt inte överstiga dragbilens tjänstevikt och de båda fordonens sammanlagda totalvikt får inte överstiga 3 500 kg.

Var kan jag se fordonets totalvikt?
I registreringsbevis och besiktningsunderlag för personbilar och lätta lastbilar anges den högsta totalvikt ett släpfordon får ha för att dragbilen ska få köras med körkortsbehörighet B.

SLÄPFORDON

Hur tung släpvagn får jag dra då jag endast har B-kort?

Du får alltid dra en släpvagn vars totalvikt är högst 750 kg.
Om släpvagnens totalvikt är över 750 kg, ska följande två
villkor vara uppfyllda:
Släpvagnens totalvikt får inte vara högre än bilens tjänstevikt.
Släpvagnens och bilens sammanlagda totalvikt får inte vara. högre än 3 500 kg.


Uppgifter om fordonens vikter finns i respektive registreringsbevis.

Hur tung släp eller husvagn får din bil dra?

Maximal släpvagnsvikt
Här kan du utläsa den största tillåtna släpvagnsvikten (släpvagnens och lastens sammanlagda vikt) som gäller för bilen. Denna vikt får aldrig överskridas.
Detta kan innebära att släpvagnen inte får lastas så mycket som släpvagnens registreringsbevis anger. Du måste alltså själv ha koll på hur mycket du lastar så att inte bilens tillåtna släpvagnsvikt överskrids ! Ex. släpvagnen är inregistrerad för max 2000kg  men bilen får bara dra 1600 kg (med BE-kort). 1600 kg gäller !

Bilens tjänstevikt
Tjänstevikten är bilens vikt körfärdig.
I tjänstevikten ingår föraren.

Bilens totalvikt
Med totalvikt menas summan av tjänstevikten och max lasten (max last är den tyngsta last som bilen är konstruerad för).

Körkortskrav
För den som har B-körkort får släpvagnens inregistrerade maximala totalvikt (se släpets registreringsbevis) inte
överstiga den uppgift som anges i bilens registreringsbevis.

Bruttovikt
Bilens och släpvagnens vikt inkl. lasten.


Maximal släpvagnsvikt för obromsad släpvagn
Uppgiften finns endast hos bilar av senare årsmodell.
Släpvagnsvikten (släpvagnens och lastens sammanlagda vikt) får inte överskridas om släpvagnen saknar bromsar.
Saknas uppgift för obromsad släpvagn se under ovan.

Således.
Släpets max totalvikt minus dess egenvikt (tjänstervikt)= Tillåten släpvagnslast=häst(ar).

Ex1. B-kort:  (släpets tillåtna totalvikt=1530 kg vilket även är vad bilen får dra)   1530kg - 770 kg = 760 kg häst= 1 Nordsvensk

Ex2. BE-kort: (släpets tillåtna totalvikt=2500 kg , bilen får dra 1900kg)  1900kg - 850 kg(släpets egenvikt) = 1050 kg häst= 2 Haflinger

Ex3. : B-kort: Europasläpets Poseidon: Släpets tillåtna totalvikt=1500 kg (vilket bilen får dra i detta ex.) Tillåten släpvagnslast= 1500 kg - 690 kg (egenvikten) = 810 kg = 2 islänningar eller 1 Nordsvensk.

Kom ihåg att otillåten körning (tex B-kort och högre inregistrerad totalvikt på släpet än bilen tillåter) anses mer allvarligt än överlast.

OBS Nya körkortsregler är på införande.

Exempel kg
Shettis  100-200
A-Ponny  100-200
B-Ponny  200-350
C-Ponny  200-400
D-Ponny  250-450
Islänning 350-450
Haflinger,Fjordling 400-550
Varmbl., Travare 375-500
Halvblod 450-750
Nordsvensk 450-800
Ardenner ,Shire 600-950

     HEM