Se även: Vad är Horsemanship  Att lasta häst  Att köra transport  Lastträningkurs  Kurser

 
 

Att leda en häst med Horsemanship (+ Att Stå Still !)

 
 

Naturligt Ledarskap
För att kunna leda en häst säkert måste man helt enkelt vara dess ledare !!
Ska du få ledarrollen måste den vara genuint förankrad (du måste känna att du verkligen bestämmer) och först då kommer hästen att respektera och följa dig på ett naturligt och säkert sätt. Det låter självklart men brist på äkta ledarskap är för många den verkliga orsaken till problem vid all hantering av hästen.

Försök förstå hur hästen tänker och fungerar. Lär dig att kommunicera med hästen, den kommer aldrig att respektera dig om den inte förstår vad du menar.

Ett exempel på bra ledarskap är elstängsel. Den är oerhört kraftfull, verkar bara när och där det behövs och med perfekt timing i både aktion och eftergift. Den visar dessutom inga hindrande negativa känslor typ dåligt samvete, stress, nedstämdhet, överdriven lycka, mammighet, ilska osv.
Den menar vad den säger och gör!

Ett annat exempel är hästen själv som aldrig kompromissar när det gäller att ge äkta förtroende, lojalitet och kärlek. Den känner av  sin omgivning hela tiden och finner den egenskaper som är främmande, blir den misstänksam eller möjligen nyfiken. Det är omöjligt att känslomässigt lura en häst.

Om man nu kan kombinera dessa förebilder så har man fått en perfekt plattform för sitt ledarskap. Givetvis skall du sen göra kloka beslut och vara juste för att kunna upprätthålla ditt chefskap.
Sen har ju vi människor även vår mörka sida som vi tar med oss lite slarvigt där vi far fram. Därför är det viktigt att vi i umgänget med hästen först spolar rent i vår egen knopp och kropp innan vi försöker få äkta, naturligt ledarskap.
Innan du möter din häst är mental avkoppling viktig.

Perfekt medarbetare.
Har man lagt grunden för ett ledarskap enligt ovan så kan man börja med tekniken att leda en häst. Men det viktigaste är redan sagt enligt ovan därför att hästen är den perfekta medarbetaren till en accepterad chef. Att följa sin ledare och därmed sin flock är en instinkt hästen har och som varit grunden för dess existens.

Var skall hästen vara ?
Man kan leda hästen framför,bakom eller bredvid sig, (med ögat vid axeln [axelläget]). Vilket man väljer beror på omgivning och mentalt läge men att lufsa efter sin ledare är också att gömma sig och om inte hästen kan ledas vid axeln så ska den av säkerhetsskäl inte heller gå bakom och definitivt inte framför. Vill man att hästen skall koppla av och vila låter man den gå bakom. Vill du stärka hästen mentalt låter du den gå före (säkerhetsvarning) men har du en känsla av att hästen bestämmer så är den för långt fram.

Metod
Metoden är som med allting annat vad gäller att utbilda hästar nämligen att skapa två platser: en bekväm och en obekväm.

I grund-ledövningar är axelläget den behagliga och bekväma platsen för hästen. Allt annat skall vara obekvämt. Att göra det behagligt för hästen är lika med att låta den vara helt ifred; ingen påverkan från grimskaftet, inget dalt, inget godis, möjligen en positiv förstärkning med ord eller hand.
Att göra det obekvämt är svårare därför att du måste anpassa obehaget till varje situation. Skalan på obehag sträcker sig från en harkling till ett knä i bogen eller till och med ett rapp med grimskaftet. Ökningen av obehag från det snällaste till det skarpaste skall ske inom ca 5 sekunder. 
För att hästen skall förstå vad du vill så måste du emellertid lära hästen tre saker: gå fram, stanna och rygga på ditt kommando.

Tag på dig handskar och använd ett grimskaft som är ca 3 meter. Ställ dig framför hästen (med ansiktet mot den). Den snällaste hjälpen är nu ditt kroppsspråk dvs. ett steg bakåt betyder kom till mig och ett steg framåt betyder flytta på dig.

Gå fram: Ställ dig 2-3 m framför och mot hästen. Gör dig liten, backa lite, titta ner och tag hem på grimskaftet. Så fort hästen bara tänker framåt släpper du på linan. Händer ingenting gör du det lite mer obehagligt genom att ta hem på linan men kom ihåg att hela tiden ge eftergift så fort du känner en tanke eller rörelse framåt från hästen. Beröm med hand och röst när hästen är hos dig (ej närmare än 50cm [se nedan under stanna]), se inte hästen i ögonen (bekväma platsen).
Ryggning:  (samma princip som ovan fast tvärt om) Gör dig stor och dominant och kanske hotfull; se hästen i ögonen och tag ett litet steg framåt och om inget händer viftar du med grimskaftet. Är hästen ”på dig" så dunka den på bogen med knytnäven och sker inget ändå så ge den ett knä eller ett lätt rapp med grimmskaftet.. Har du en häst som kan tänkas sparka eller bita så gör du övningen med distans och använder enbart grimskaftet (skaka, rappa). Det viktiga är att ökningen av obehag sker ganska snabbt och om möjligt intuitivt men inte i ilska. I början behöver eftergiften inte vara sekundsnabb men så fort hästen ryggar lite på små tecken så återgår du till normal eftergift dvs. slutar med obehaget inom en sekund.
Stanna: Precis som med ”gå fram” och ”rygga” så är första hjälpen din egen kropp. Låt hästen gå fram enligt ovan; stanna, sträck upp dig och se hästen i ögonen, behövs det så visa en handflata. Stannar inte hästen så påbörja en ryggning enligt ovan men avbryt så snart hästen står still. Släpp ned grimskaftet, andas ut och titta ned.

Först när hästen kan gå fram, stanna och rygga kan du börja leda den. Enda skillnaden är att hästen nu ska vara i axelläge. Är den för långt fram så skakar du på grimskaftet eller kör du en hel ryggning enligt ovan.
Är den för långt bak markerar du med grimskaftet att du vill få fram den. Är du osäker på hästen så gå tillbaka till övningarna: Gå fram, rygga och stanna. Annars provar du att få fram hästen genom att slå dig själv (lätt) på ryggen med grimskaftet eller bakåt-rikta en fot mot hästen (utan att beröra den) eller, bakom din egen rygg, klippa till med grimskaftet på hästen samtidigt som du ändrar riktning från hästen och går vidare.

Stannar inte hästen när du stannar så skakar du linan. Hjälper inte det så kör du en hel ryggningsövning enligt ovan (utan ilska).

Låt hästen vara ifred när den gör rätt. Titta bara dit du ska som den ledare du är. Tänk också på att du har två hästar i en, träna bägge sidor !

Om man inte kan leda en häst skall man vara försiktig med att rida den.
Grunden bygger du på marken och inte i himlen.

Still----laaa !
Om du lär hästen att stå still har ni nytta av det i nästan alla situationer framöver.
Börja i inhägnat område. Förbered hästen genom övningar som gör den mentalt avslappnad och medgörlig.
Släpp sedan grimskaftet rakt ned och använd ett lugnt röstkommando tex 'Still---laaa'. Gnugga pannan, gå runt och stryk hästen med händerna, gå ifrån lite, gå en större och större cirkel runt hästen osv. (I början går du ofta tillbaks och stryker).
Varje gång hästen flyttar en hov korrigerar du snabbt tillbaks till utgångsläget med hjälp av grimskaftet (som du sen släpper rakt ned tillsammans med ett 'Still---laaa'). Efter ett tag tröttnar hästen och kommer att stå still; se bara till att inte du tröttnar först, det kan vara väldigt tålamodsprovande så ställ in dig på ett långt och envist pass.
I fortsättningen kommer hästen att stå still när du släpper grimskaft (eller delad tygel) rakt ned. Hästen kommer att testa dig och då gäller det att alltid korrigera om den så bara flyttar en hov.
Ett exempel ser du här ! [4 Mb/dvx]

Du som kämpat dig igenom alla dessa ord kan koppla av med lite bilder här!

Lycka till önskar,

 
 

Lennart Strömberg    0707 32 93 96

 

HEM      Se även: Att lasta en häst   Vad är Horsemanship/NH