Vad är Frihetsträning med häst ?

Målet är att på människans och hästens villkor utveckla ett förtroende och en bestående gemenskap.

Genom att låta hästen vara lös i en rundkorall och tala med den genom ett kroppsspråk som den förstår, så byggs ett förtroende upp. Detta öppnar upp hästens naturliga och unika egenskap att underordna sig sin ledare.

 

 

Moment som kan ingå vid frihetsträning

Drivning

Närmande och kontakt på spåret.

Utsidesvändning.

Stop på spåret

Hastighetskontroll

Kontakt (join up, Hook on, limmning)

Invändig vändning

Desensitivitetsträning

Sadelträning

Exempel ser du här. Video i divx-format 


Behöver du hjälp så kontakta oss,  
 vi har kurser.   Lite bilder ser du här.

 

Lennart Strömberg    0707-32 93 96

HEM